Rodzinne Domy Pomocy

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób, które chciałyby poprowadzić na terenie gminy Daleszyce rodzinny dom pomocy.

Zadanie to polega na sprawowaniu całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Chętnym lub tylko zainteresowanym wyjaśnimy szczegółowe zasady prowadzenia tego typu działalności -w tym sposób finansowania- na bezpośrednim spotkaniu w budynku MGOPS Daleszyce.

Powyższe zadanie chcemy realizować w oparciu o „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2023-przyjęty przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni.

( MGOPS Daleszyce Plac Staszica 22/2 tel: 41 307 24 95 lub mgops@daleszyce.pl)