„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że realizuje program rządowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym- zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim.

Z programu mogą skorzystać seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą teleopieki.

Wiele osób starszych mierzy się z problemami życia codziennego – przez ograniczenia związane z chorobami czy wiekiem, nie potrafią samodzielnie zrobić zakupów, załatwić spraw urzędowych. Aby pomagać seniorom, powstał Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest zadbanie o godziwy byt i bezpieczeństwo osób starszych.

Działania prowadzone w ramach programu podzielone są na 2 moduły:

– moduł I, którego celem jest zapewnienie pomocy seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy,

– moduł II- jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora będą realizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Aby uzyskać wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach 413072495.