Jesteś tutaj:

Autor: Hubert Sajdak

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że realizuje program rządowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym- zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim.

Z programu mogą skorzystać seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą teleopieki.

Wiele osób starszych mierzy się z problemami życia codziennego – przez ograniczenia związane z chorobami czy wiekiem, nie potrafią samodzielnie zrobić zakupów, załatwić spraw urzędowych. Aby pomagać seniorom, powstał Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest zadbanie o godziwy byt i bezpieczeństwo osób starszych.

Działania prowadzone w ramach programu podzielone są na 2 moduły:

– moduł I, którego celem jest zapewnienie pomocy seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy,

– moduł II- jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora będą realizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Aby uzyskać wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach 413072495.

Aplikacja mobilna mZUS

Szanowni Państwo,

od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+ na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Teraz można to zrobić łatwo i wygodnie przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS.

 

 

 

Załączniki

Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023

Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023

Gmina Daleszyce informuje, iż na najbliższej sesji Rady Gminy będzie podejmowana uchwała w sprawie przystąpienia do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023, którego celem jest wsparcie osób w podeszłym wieku tj: 65+ w codziennym funkcjonowaniu. Przed podjęciem powyższej uchwały jesteśmy zobligowani do rozeznania możliwości pozyskania wolontariuszy, którzy będą pomagać tym osobom. W programie przewiduje się wsparcie w postaci:

• wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
• wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
• informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
• pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas.

W ramach świadczonej pomocy wolontariusz ma zapewnione:
– pokrycie wydatków związanych z organizacją wolontariatu w tym m.in.: środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu,
– bilety miejskie (koszty rozliczane według zasad określonych przez ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych),
– ubezpieczenie OC w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczenie NNW,

Osoby pełnoletnie zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się w terminie od dnia 09.01.2023 r. do dnia 13.01.2023 r. do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszycach na adres e-mail: mgops@daleszyce.pl
lub telefonicznie w godz. 7:30-15:30, pod numerami:
041/307-24-95
041/307-24-78

Do góry