Jesteś tutaj:

Kategoria: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacja ASYSTENT

Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, realizowanym
w ramach środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt Programu – 739.755, 00 zł.

Gmina Daleszyce realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2021”. Program skierowany jest do 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Daleszyce posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

Więcej „Informacja ASYSTENT”

Do góry