Jesteś tutaj:

Kategoria: Świetlica Integracyjno-Wspierająca PROMYCZEK

OBJAZDOWE WAKACJE 2022

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „PROMYCZEK” działająca w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną

i Nadleśnictwem Daleszyce pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

po raz kolejny ruszają z akcją wakacyjną „OBJAZDOWE WAKACJE 2022” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonego na rok 2022.

Akcja skierowana jest dla rodzin objętych wsparciem tutejszego Ośrodka.

Do wyznaczonych miejscowości przyjeżdżać będzie znany już mieszkańcom gminy samochód o nazwie Mobilny Klub Rodzinny m-Gopsik przystosowany do pracy w terenie.

Całe rodziny mogą zgłosić się do wyznaczonych poniżej miejsc na terenie poszczególnych sołectw, gdzie będą oczekiwać na Państwa pracownicy socjalni, u których będzie można załatwić wszystkie sprawy bez konieczności przyjazdu do Daleszyc oraz wspólnie z dziećmi wziąć udział w zaplanowanych zajęciach.

Zapraszamy wszystkich bez wyjątku, a szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne, dla których często dużym utrudnieniem jest dojazd do Ośrodka.

 

Data

Miejsce zbiórki

Temat

Miejsce odbioru dzieci

19.07.2022 r.

Leśniczówka w Sierakowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Sierakowie

21.07.2022 r.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

26.07.2022 r.

Plaża w Borkowie

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ BUDOWLĘ Z PIASKU

Plaża w Borkowie

28.07.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 19, 21 i 27 lipca

02.08.2022 r.

Rynek w Daleszycach

PLENER MALARSKI

PLAC Cedry w Daleszycach

04.08.2022 r.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

09.08.2022 r.

Przy Szkole Podstawowej w Brzechowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Niestachowie

11.08.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 2, 4 i 9 sierpnia

 

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc październik od Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, że Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek” znajduje się w pok. 26 w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Daleszycach.

Data i miejsce

Wydarzenie

10.10.2019 r.
od godziny 14:00
w Ośrodku Mediacji (I piętro pokój 44 w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Daleszycach)

Mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie.

17.10.2019 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


17.10.2019 r. o godzinie 15:00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Spotkanie Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek”

 

Siedziba: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, I piętro, pokój 109
Kierownik Świetlicy: Mariola Kaczmarczyk

Świetlica Promyczek

Świetlica Integracyjno- Wspierająca „PROMYCZEK” w Daleszycach została powołana do życia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Świetlica realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz profilaktyczne, wynikające z aktualnego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży wieku od 5. do 16. roku życia z rodzin ubogich materialnie i duchowo, szczególnie:

a) potrzebujących wielorakiego wsparcia

b) zagrożonych patologiami

c) przejawiających zaburzenia i defekty uspołecznienia

d) mających trudności w zakresie realizacji programu szkolnego

e) pragnących rozwijać swoje możliwości twórcze, zainteresowania i talenty

f) zainteresowanych ofertą świetlicy i akceptujących jej program.

Oprócz podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych do „Promyczka” uczęszczają również dzieci i młodzież z rodzin funkcjonujących prawidłowo.
Świetlica „Promyczek” prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:

a) pomoc w nauce,
b) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
c) twórcza organizacja czasu wolnego, zwłaszcza poprzez organizację zabaw, zajęć sportowych, artystycznych i wycieczek,
d) pomoc w odkrywaniu i rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień,
e) kształtowanie prawidłowych i społecznie pożądanych postaw,
f) współpracę z rodziną dziecka.

Świetlica współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Placówka bardzo często współpracuje z Asystentem Rodziny, będącym zatrudnionym przez Miejko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Świetlicy „Promyczek” i tym samym nad działalnością Kierownika Świetlicy sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Do góry