Jesteś tutaj:

Kategoria: WSPIERAĆ BARDZIEJ

WSPIERAĆ BARDZIEJ – kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce

MIEJSKO – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje ,że od początku maja 2021 roku będzie się wiele działo – bowiem rozpoczęliśmy realizację Projektu pn.:

WSPIERAĆ BARDZIEJ – kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce

  1. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  2. Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  3. Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
  4. Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW
  5. Numer umowy o dofinansowanie – RPSW.09.02.01-26-0083/20-00

Więcej „WSPIERAĆ BARDZIEJ – kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce”

Do góry