O Nas

Struktura organizacyjna

Dział nr pokoju nr telefonu
Dyrektor

Renata Segiecińska

1 307 24 78

-95

Referat Pomocy Środowiskowej

Dorota Kapela – starszy pracownik socjalny

Urszula Gawior – starszy pracownik socjalny

Mariola Surma – starszy specjalista pracy socjalnej

Joanna Dudzic – Rychel – starszy specjalista pracy socjalnej

Paulina Pasisz – starszy specjalista pracy socjalnej

Danuta Cedro – Pindral – koordynator

Małgorzata Maciejska – opiekun

Bożena Stępień – opiekun

2,3,4 307 24 78
Referat Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego

Barbara Saletra – inspektor

Justyna Kozub – inspektor

Edyta Mazur – inspektor

5, 6 307 24 95
Referat Finansowo – Kadrowy

Agnieszka Krzysiek – Główny Księgowy

Aleksandra Woźniak – referent

Anna Błaszczyk – inspektor

Piotr Kraiński – kierowca

3 307 24 78, -95
Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek”

budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II, Sienkiewicza 11

Mariola Kaczmarczyk – kierownik

  307 28 50