Aktualności

Rodzinne Domy Pomocy

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób, które chciałyby poprowadzić na terenie gminy Daleszyce rodzinny dom pomocy.

Zadanie to polega na sprawowaniu całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Chętnym lub tylko zainteresowanym wyjaśnimy szczegółowe zasady prowadzenia tego typu działalności -w tym sposób finansowania- na bezpośrednim spotkaniu w budynku MGOPS Daleszyce.

Powyższe zadanie chcemy realizować w oparciu o „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2023-przyjęty przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośredni.

( MGOPS Daleszyce Plac Staszica 22/2 tel: 41 307 24 95 lub mgops@daleszyce.pl)

Powrót do pracy po wylewie

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?
Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 http://www.mgopsdaleszyce.pl/wp-content/uploads/2022/11/wizytowka-1.jpg

http://www.mgopsdaleszyce.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wylew-1.jpg

Materiał prasowy: PFRON

 

 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Dalszyce / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalszycach informuje, że po raz kolejny planuje przystąpić do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Aby wystąpić wnioskiem do Programu należy przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców gminy.
W tym celu zamieszczamy komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-inne/20376,Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra-Rodziny-i-Po.html

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W przypadku chęci uczestnictwa w Programie, prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby
z niepełnosprawnością.

Udział osób w Programie jest całkowicie nieodpłatny.

OBJAZDOWE WAKACJE 2022

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „PROMYCZEK” działająca w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną

i Nadleśnictwem Daleszyce pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

po raz kolejny ruszają z akcją wakacyjną „OBJAZDOWE WAKACJE 2022” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonego na rok 2022.

Akcja skierowana jest dla rodzin objętych wsparciem tutejszego Ośrodka.

Do wyznaczonych miejscowości przyjeżdżać będzie znany już mieszkańcom gminy samochód o nazwie Mobilny Klub Rodzinny m-Gopsik przystosowany do pracy w terenie.

Całe rodziny mogą zgłosić się do wyznaczonych poniżej miejsc na terenie poszczególnych sołectw, gdzie będą oczekiwać na Państwa pracownicy socjalni, u których będzie można załatwić wszystkie sprawy bez konieczności przyjazdu do Daleszyc oraz wspólnie z dziećmi wziąć udział w zaplanowanych zajęciach.

Zapraszamy wszystkich bez wyjątku, a szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne, dla których często dużym utrudnieniem jest dojazd do Ośrodka.

 

Data

Miejsce zbiórki

Temat

Miejsce odbioru dzieci

19.07.2022 r.

Leśniczówka w Sierakowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Sierakowie

21.07.2022 r.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

26.07.2022 r.

Plaża w Borkowie

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ BUDOWLĘ Z PIASKU

Plaża w Borkowie

28.07.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 19, 21 i 27 lipca

02.08.2022 r.

Rynek w Daleszycach

PLENER MALARSKI

PLAC Cedry w Daleszycach

04.08.2022 r.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

09.08.2022 r.

Przy Szkole Podstawowej w Brzechowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Niestachowie

11.08.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 2, 4 i 9 sierpnia

 

Informacja o świadczeniach pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Wnioski do pobrania)

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że  przyjmowane są wnioski  o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę  polsko-ukraińską 24 lutego 2022 r. i później oraz przebywają na terenie gminy Daleszyce. Jednocześnie udzielamy pomocy w utworzeniu profilu zaufanego, który będzie pomocny w załatwianiu różnych spraw drogą elektroniczną,  tj. złożenia wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które posiadają nadany numer PESEL mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach,  który ma siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia (I piętro) Pl. Staszica 22/2, celem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej (ul. Sienkiewicza 11 — I piętro) lub dzwoniąc pod numer telefonu (41) 307 24 78 lub 574-613-248 w godz. od 7.30 do 15.30 (dni robocze), będzie można uzyskać informację oraz złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

http://www.mgopsdaleszyce.pl/wp-content/uploads/2022/03/wniosek-40.pdf

 

Załączniki

Do góry