Aktualności

Renata Segiecińska kierownik MGOPS

Renata SegiecińskaPani Reneta Segiecińska została nowym Kierownikiem Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. Funkcję tą pełni od marca. To osoba posiadająca dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Pani Renata 14 lat pracowała na stanowisku wicedyrektora, następnie dyrektora w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Koordynowała liczne projekty służące rozwiązywaniu problemów społecznych, współpracując przy tym z ośrodkami pomocy społecznej, domami opieki czy środowiskowymi domami samopomocy.
O sobie mówi skromnie dodając, że liczy na dobrą współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, a także z jednostkami z obszaru oświaty, kultury i zdrowia.
-Gmina to nasza mała ojczyzna, będziemy dążyć do zaspakajania potrzeb i poprawy sytuacji jej mieszkańców – mówi pani kierownik – Zależy mi na aktywizacji społecznej i zawodowej ludności gminy Daleszyce. Chciałabym aby jak najmniej osób musiało korzystać z pomocy społecznej.

PROGRAM RODZINA 500+

W związku z wejściem dnia 01 kwietnia 2016 roku Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, iż realizatorem Programu Rodzina 500+ będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, Plac Staszica 22/2.

Więcej informacji na temat Programu oraz wniosek wraz z załącznikami do pobrania w zakładce „Program Rodzina 500+”

 

Witamy

Witamy na nowej stronie MGOPS Daleszyce.

Do góry