Informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej

Pl. Staszica 22/2

26-021 Daleszyce

tel./fax 41-307-24-78, 41-307-24-95

e-mail: mgops@daleszyce.pl

www.mgops.daleszyce.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno 29 8485 0009 0000 0143 2000 0001
NIP: 657-220-79-46
REGON: 290546560

 

DyrektorRenata Segiecińska

Zastępca Kierownika – Dorota Kapela

 

Referat Pomocy Środowiskowej

Dorota Kapela – specjalista pracy socjalnej

Helena Baltyn – specjalista pracy socjalnej

Urszula Gawior – starszy pracownik socjalny

Mariola Lasek -starszy pracownik socjalny

Joanna Dudzic – Rychel -starszy pracownik socjalny

Małgorzata Pilarek – pracownik socjalny

Paulina Pasisz -starszy pracownik socjalny

Agnieszka Rychel – asystent rodziny

Małgorzata Maciejska – opiekun środowiskowy

Bożena Stępień – opiekun środowiskowy

Mariola Klikowicz-Kołbuc – pracownik socjalny

Iwona Papis – pracownik socjalny

Dominika Malicka – asystent rodziny

 

 

Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Barbara Saletra – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Justyna Kozub – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Edyta Mazur – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Kamila Kapela – referent ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

 

Referat Finansowo – Kadrowy

Mariusz Lasota – Główny Księgowy

Aleksandra Woźniak – inspektor ds. księgowo-kadrowych

Piotr Kraiński – kierowca

Hubert Sajdak – informatyk

Agnieszka Krzysiek – referent

 

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek”

budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II, Sienkiewicza 11b

Mariola Kaczmarczyk – kierownik świetlicy