Informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej

Pl. Staszica 22/2

26-021 Daleszyce

tel./fax 41-307-24-78, 41-307-24-95

e-mail: mgops@daleszyce.pl

www.mgops.daleszyce.pl

skrzynka epuap: /cf05rmd79w/SkrytkaESP

Nr konta: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno 29 8485 0009 0000 0143 2000 0001
NIP: 657-220-79-46
REGON: 290546560

 

DyrektorRenata Segiecińska

 

Referat Pomocy Środowiskowej

Dorota Kapela – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator

Danuta Cedro – Pindral – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator

Urszula Gawior – starszy specjalista pracy socjalnej

Mariola Surma – starszy specjalista pracy socjalnej

Joanna Dudzic – Rychel – starszy specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Pilarek – specjalista pracy socjalnej

Paulina Pasisz – starszy specjalista pracy socjalnej

Agnieszka Rychel – starszy asystent rodziny

Małgorzata Maciejska – opiekun środowiskowy

Bożena Stępień – opiekun środowiskowy

Mariola Klikowicz-Kołbuc – specjalista pracy socjalnej

Iwona Papis – specjalista pracy socjalnej

Dominika Malicka – starszy asystent rodziny

 

 

Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Barbara Saletra – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Justyna Kozub – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych

Edyta Mazur – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Referat Finansowo – Kadrowy

Agnieszka Krzysiek – Główny Księgowy

Aleksandra Woźniak – starszy inspektor ds. księgowo-kadrowych

Anna Błaszczyk – inspektor

Hubert Sajdak – informatyk

Piotr Kraiński – kierowca

Krzysztof Olejarczyk – kierowca

 

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek”

budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II, Sienkiewicza 11b

Mariola Kaczmarczyk – kierownik świetlicy

Edyta Bujak – p.o. kierownik świetlicy

Kamila Kapela – referent